Memeo Instant Backup

Memeo Instant Backup

Memeo Instant Backup là một chương trình đó sẽ làm trợ bản sao hồ sơ của anh
Người dùng đánh giá
2.0  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.2
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Bằng cách sử dụng Memeo Instant Backup tất cả các tập tin và thư mục trên màn hình sẽ tự động được hỗ trợ đi nữa, mỗi lần là một tập tin đã thay đổi. Nếu những điều không thể xảy ra, ông có thể dễ dàng lấy lại dữ liệu của với một nhấn phục hồi chức năng. Nếu anh kết nối của cậu thiết bị lưu trữ, những LifeAgent công nghệ sẽ duy trì kỷ lục mới hay thay đổi các tập tin và hỗ trợ họ khi anh nối lại của kho thiết bị.
Thông tin được cập nhật vào: