Memeo Instant Backup

Memeo Instant Backup 4.70

Creates copies of the user's important files
Người dùng đánh giá
2.5  (6 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.70.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Memeo Inc.
Make sure that you don't lose the important information stored on your computer by creating backups for it on an external storage device. The tool keeps track of the changes made to the files or folders that are backed up and automatically synchronizes them as soon as the external storage is plugged back into the PC.
Bằng cách sử dụng Memeo Instant Backup tất cả các tập tin và thư mục trên màn hình sẽ tự động được hỗ trợ đi nữa, mỗi lần là một tập tin đã thay đổi. Nếu những điều không thể xảy ra, ông có thể dễ dàng lấy lại dữ liệu của với một nhấn phục hồi chức năng. Nếu anh kết nối của cậu thiết bị lưu trữ, những LifeAgent công nghệ sẽ duy trì kỷ lục mới hay thay đổi các tập tin và hỗ trợ họ khi anh nối lại của kho thiết bị.
Thông tin được cập nhật vào: